Od června 2022 přešel Portál informatických praxí na jednotné přihlašování skrze Shibboleth. Studenti se tedy již nemusí do portálu registrovat. Na začátku letního semestru Vám bude automaticky vytvořena registrace a poté se budete moci do portálu přihlásit.

Pokud budete mít zájem se do portálu přihlásit dříve, zašlete požadavek na adresu michal.dostal@tul.cz.