Informace pro studenty

Níže najdete informace a dokumenty, které potřebujete v průběhu Vaší roční řízené praxe. Organizace Vašich praxí se primárně řídí směrnicí děkana č. 1/2022, kterou naleznete na zde:  Směrnice děkana

Seznam firem, které k nám přijdou prezentovat své nabídky praxí naleznete na tomto odkazu:  Plán prezentací

Další informace

Pro zabezpečení praxe je nutné sepsat Dohodu o zabezpečení praxe, která se uzavírá mezi firmou, fakultou a studentem. K Dohodě je také potřeba vyplnit Dotazník pro partnera. Tyto dokumenty jsou k dispozici ke stažení v sekci  Dokumenty ke stažení.

V průběhu praxe budete zpracovávat průběžné zprávy, semestrální zprávu za zimní semestr a závěrečnou zprávu hodnotící Vaše činnosti po dobu celé praxe. Více informací na stránce  Zprávy z praxe.

V závěru praxe je potřeba odevzdat formulář Potvrzení o vykonané řízené praxi, který opět najdete v sekci  Dokumenty ke stažení. Garantům Vašich praxí pak bude zaslán hodnotící formulář, díky kterému získáte zpětnou vazbu na Vaši účast na praxi.

Předdiplomní praxe jsou součástí navazujícího magisterského studia v programu Systémové inženýrství a informatika. Praxe probíhají v letním semestru 1. ročníku a v zimním semestru  2. ročníku v délce 4 + 4 týdny. Pro uznání je potřeba v každém semestru odevzdat formulář o absolvování praxe. Formuláře pro jednotlivé semestry jsou k dispozici zde:

  1. Potvrzení o praxi za LS (PDP1)
  2. Potvrzení o praxi za ZS (PDP2)