Informace pro studenty

Níže najdete informace a dokumenty, které potřebujete v průběhu Vaší roční řízené praxe. Organizace Vašich praxí se primárně řídí směrnicí děkana č. 1/2022, kterou naleznete na odkazu níže:

Směrnice děkana

Seznam firem, které k nám přijdou prezentovat své nabídky praxí naleznete na tomto odkazu:

Plán prezentací

Další informace

Pro zabezpečení praxe je nutné sepsat Dohodu o zabezpečení praxe, která se uzavírá mezi firmou, fakultou a studentem. K dispozici ke stažení je zde:

Dohoda o zabezpečení praxe

Úlohy, které budete na praxi vykonávat jsou shrnuty a popsány na následující stránce:

Úlohy studentů na praxi

Předdiplomní praxe jsou součástí navazujícího magisterského studia v programu Systémové inženýrství a informatika. Praxe probíhají v letním semestru 1. ročníku a v zimním semestru  2. ročníku v délce 4 + 4 týdny. Pro uznání je potřeba v každém semestru odevzdat formulář o absolvování praxe. Formuláře pro jednotlivé semestry jsou k dispozici zde:

1. Potvrzení o praxi za LS (PDP1)

2. Potvrzení o praxi za ZS (PDP2)