KATEDRA INFORMATIKY
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci
budova H
Voroněžská 13
460 01 Liberec